Fakta om grillkull

Fakta om trekull

Grillkull av harde tresorter produseres nesten utelukkende utendørs i naturen. Slik produksjon er forholdsvis arbeidsintensiv og forgår derfor i størst grad i lavkostland. Det finnes flere automatiserte fabrikker f.eks. i Øst-Europa som produserer kull av trevirke fra hurtigvoksende løvtrær. I Australia fant man ut at Eucalyptus passet utmerket til trekullproduksjon siden egenvekten er forholdsvis høy i forhold til at Eucalyptustreet er hurtigvoksende.

 

Kvalitetskriterier

Vår kunder søker som regel etter grillkull av høy kvalitet. I slik sammenheng er lang brenntid og høy temperatur forenlig med høy kvalitet. Andre kriterier grillkull måles på er hvor lett det er å tenne dvs. hvor lang tid det tar å få grillen klar; og hvor mye aske som ligger igjen når man er ferdig. Kort sagt, ønsker de fleste profesjonelle grillere kull i store biter fra harde tresorter. Det er slike typer grillkull vi selger.

Fra et produksjonsperspektiv kan man si at pyrolysetemperaturen og pyrolyseprosessens lengde i tid er avgjørende for kvaliteten på trekullet. Høyere temperatur gir høyere karboninnhold og dermed mindre innhold av volatile stoffer. Optimal temperatur for balansert produksjon er på 450 – 500 grader. Grillkull av dårligere kvalitet inneholder mindre karbon og mer avfallsstoffer. Det tenner lettere, men produserer røyk når det brenner. Kvalitetskull med høyt karboninnhold er vanskeligere å tenne, men brenner helt rent uten røyk.

Markedet for trekull til hjemmebruk er egentlig svært lite kvalitetsbevisst. I Norge kan man kjøpe trekull av i beste fall tvilsom kvalitet hvor det eneste synlige parameter på kvalitet er bærekraftig skogbruk. Slike poser er ofte merket med ord som QUALITY, PREMIUM etc, men dette er ubeskyttede titler som bare er egnet til å lure kundene. Når du kjøper trekull, betaler du for karboninnholdet. Volatile stoffer er bare «ugress» i slik sammenheng. Jo varmere og lengre pyrolyseprosessen har vært desto «renere» kvalitet vil man få. Det meste av kullet man får kjøpt i dagligvare eller på bensinstasjoner, er lett å tenne, men brenner irriterende fort opp, og legger igjen mye aske.

 

Oppbevaring av kull

Nyprodusert trekull inneholder sjelden mer enn 1% fuktighet. Siden kullet er porøst (hygroskopisk) vil det imidlertid lett tiltrekke seg fuktighet. Selv uten å være eksponert for regn kan trekull raskt tiltrekke seg fuktighet på opptil 15%. Det er derfor viktig å oppbevare kullet på et tørt sted. Hvis kullet pakkes i materiale som beskytter mot fukt, vil det også sikre at kullet ikke absorberer uønsket fuktighet.

 

Aroma fra grillkull

Det er en myte at grillkull fra forskjellige tresorter avgir ulik grillaroma. Når kullet er tent, kan man ikke skille det ulike tresortene på røyklukten. Fra grillkull og briketter av dårlig kvalitet kan man tidvis lukte aromater fra bindemiddel og uønskede volatile stoffer. Dette må ikke forveksles med røykaroma fra treverk. Se forøvrig siden om OPPTENNING OG BRUK