SLIK PRODUSERES VÅRT GRILLKULL

Prosessen med å lage trekull har vært kjent i mange tusen år. I prinsippet går den ut på å varme opp trevirke til over 400 ° C i atmosfære tilnærmet fri for oksygen. Prosessen som kalles pyrolyse brenner bort volatile stoffer som vann, metan, hydrogen og tjære. Etter omtrent en uke er prosessen gjennomført og man sitter da igjen med et produkt som i all hovedsak er ren karbon. Det ferdige produktet utgjør bare ca. 25% av den opprinnelige vekten.

Å lage trekull av høy kvalitet er en stegvis prosess som krever svært god kontroll på de ulike faktorer som påvirker det endelige resultatet. Råvaren (vedtype) vil i stor grad være avgjørende for kvaliteten på grillkullet. Andre viktige faktorer er temperatur, kammerets lufttetthet og ikke minst hvor lang tid man bruker på prosessen.

 

Grillkull av harde treslag som brenner lenge lages fremdeles utendørs i naturen på tradisjonelt vis. Iglo formede steinhytter fylles tett med vedkubber før fyrboksen på utsiden antennes. Hele prosessen tar cirka 10 dager før kullet er pakket i emballasje og er klart for salg. Det finnes i dag automatiserte fabrikker som kan lage trekull av hurtigvoksende lette treslag på 24 timer. Det er imidlertid slik at brenntiden på slikt hurtigprodusert trekull er svært mye kortere enn for kvalitetskull.

 

I prosessen vil noe av veden bli til kullstøv. Dette kan senere blandes med et bindemiddel (vanligvis maisstivelse) og presses til kullbriketter. Mange produsenter hevder at briketter ikke inneholder bindemiddel, men det er svært usannsynlig at det er riktig. Det er nemlig ingen naturlig vedheft i karbonstøv. Profesjonelle og lidenskapelige amatør-grillere vil imidlertid alltid foretrekke naturlig trekull fremfor briketter.